2017. június 10., szombat

Azok a változatos íriszek

Hazánkban több, összesen nyolc nőszirom faj él, ezek közül hét védett, egyedül a mocsári nőszirom nem élvez védelmet.

Apró nőszirom

Valaha valóságos szőnyegként borította a Kárpát-medence több kistáját, így a Pest környéki homokhátakat is. Mára a tépdeséstől erősen megritkult. Gyakran forgatják ki a kopárok fásításakor is. Rendszerint sziklagyepekben, löszfalak szélén virít. Március–májusban nyílik. Változatos színekben megtalálható, a sárgától, a csaknem fehérbe hajló világoskéktől a sötétliláig.
Homoki nőszirom

Kis termetű, csakúgy, mint az apró nőszirom, alig arasznyi magasra nő meg.  Homoki gyepek, tölgyesek, sziklagyepek védett faja, eszmei értéke 10 000 forint. 
Jellegzetes, vékony, kard alakú leveleiről felismerhető. Virága kisebb, mint az apró nősziromé, és azza ellentétben májusban virágzik. 
Ezekkel a példányokkal a Budai-hegység egyik dolomit sziklagyepén találkoztam. 
 
 

Törpe nőszirom

A legkisebb hazánkban előforduló nőszirom, főleg karsztbokorerdők, homoki, szikes rétek dísze. Áprilisban virágzik. Eszmei értéke 5 000 Ft.

Magyar nőszirom

10–30 cm magasra nő.  Az április-májusban nyíló virágai ibolyakékek vagy lilásvörösek. Fokozottan védett endemikus faj, eszmei értéke 50 000 forint.

Botanikus a a talpán, aki a fentebb felsorolt növényeket meg tudja különböztetni egymástól. A pontos leírásról további információk a Növényhatározó honlapon találhatóak.

Fátyolos, vagy Korcs nőszirom

Láp és mocsárréteken, enyhén szikes réteken fordul elő. Én Nagykáta közelében, Turján-vidéken  találtam rá. Az intenzív gyepgazdálkodás, illetve élőhelyeinek lecsapolása miatt kihalófélben lévő faj. A nevében a "korcs" szó arra utal, hogy a maghéz csúcsi része meddő. Május-júniusban virágzik. Nagyon hasonlít a szibériai nősziromra, csak talán mg kecsesebb. Eszmei értéke 10.000 Ft. Toktermései hatszögletűek, csúcsosak. 

Tarka nőszirom

Sztyeppeken, bokorerdőkben, melegkedvelő tölgyesekben fordul elő. A szárított virág kellemes illata az ibolyáéra emlékeztet, ezért helyenként ibolyagyökérnek is hívják. Május-júniusban virágzik.
Pázsitos nőszirom

Inkább mészkedvelő, száraz, ligetes tölgyerdőkben, karsztbokorerdőkben, törmelék- és sziklaerdőkben, irtásréteken, erdőszéleken, utak mentén fordul elő.
Védett növényfaj, eszmei értéke 5000 Ft. A hosszúm keskeny kard alakú levelek csaknem teljesen eltakarják a tövüknél meglapuló virágokat, alig vettem észre őket. 
Állítólag kajszibarack illatú. Május-júniusban virágzik. 

 Sárga nőszirom vagy mocsári nőszirom

Vizek partján, mocsarakban, liget- és láperdőkben, vízzel borított vagy időszakonként elárasztott, tápanyagban gazdag, mérsékelten savanyú talajokon nő. A virágzási ideje május-június között van. 

Régen a sárga nőszirom gyökeréből hashajtót, vas-szulfáttal keverve pedig fekete festéket készítettek.

Szibériai nőszirom

Felálló szárú faj, egyik legkarcsúbb a nőszirmok között. Belül üreges. Május és júniusban virágzik vizes élőhelyeken, patakok, tavak partján, mocsaras területeken, vizes réteken. Már majdnem megtaláltam a Káli-medencében, de aztán mégis elkerültük egymást.
Végül Ásotthalmon találtam rá. 
Láprét az erdő szélén 


Toktermései lekerekítettek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése