2021. április 25., vasárnap

Abasári Szent Anna kápolna

A Sár-hegyen és környékén 1312 óta a szőlőművelés határozza meg a hely arculatát. Nem véletlen, hogy amikor 1700-as évek közepén Bossányi Gáspár helyi földbirtokos adományából  megépítették a kápolnát, az éppen Szent Annáról, a kádárok védőszentjéről kapta a nevét. 

Ma már csak az épület  tornyát fedi zsindelytető, egy régi képeslap tanúsága szerint egykoron a kápolnát is teljes egészében fa zsindely fedte. Sőt! A kápolna előtt álló előtető is fából készült, ami sokkal barátságosabban nézett ki, mint a mostani hasáb alakú szögletes betonoszlopok. 


Forrás: https://www.abasar.hu/download/ertektar/ertektar_szent_anna_kapolna.pdf

Szent Anna legendája 

"Szent Anna Stolánus és Emerencia leánya volt, Betlehem városából. Szent Joachimnak, ki Názáretben lakik vala, volt felesége. Mindketten a Júda nemzetségből és királyi nemből, a Dávid király nemzetéből voltanak." 
... "Mindazáltal búval és bánattal éltek, mivel annyi ideig egymással lakván, nem lészen vala gyermekek. " 
... "Kevés idő múlva megjelenék néki az Isten angyala, és megvigasztalá őtet, mondván néki: meghallgattattak a te imádságid és a te alamizsnáid a fölséges Istennek itílőszékébe bémutatódtak. És meg vagyon néked engedve az Istentől, hogy Anna, a te feleséged méhében fogadjon és egy leányzót szüljön, kit Máriának kell híni. Ez fogantatásától fogva teljes lészen Szentlélekkel." 
"Mind úgy történék, amint az angyal megjövendölé."
"Szent Anna méhében fogadá és illendő időben szülé az angyalok Királynéját, a Szentséges Szűz Máriát. " 

Több, mint 200 éve zarándokolnak ide a falubeliek Szent Anna napján, hogy ünnepi misével és körmenettel tisztelegjenek a névadó előtt. 

A kápolna dombjába vájt remetelakásokban egykor remeték laktak, egy ilyen remetelak ma is látogatható a templom lábánál. Amikor én voltam, a nagy esőzések miatt, bokáig állt benne a víz, így nem mentem be. 

Szent Anna tisztelet 

  • Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: szövőmunkások, csipkeverők, söprűkötők, szabók.
  • Az asztalosak azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesterremekek közé tartozott.  
  • A szegedi kádárok céhének is patrónája volt, hiszen Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: ebből termett a megváltás bora. 
  • Védőszentjük volt a bányászoknak is.
  • A haldoklóknak.

Szent Anna-tó

A templom lábánál egy süllyedékben alakult ki  a lefolyástalan  Szent Anna tó, melyet csupán a csapadékvíz táplál. Egykoron nyílt vízfelületű tó mára elmocsarasodik, így a leginkább nád, sás, rence, békaszőlő, mocsári kutyatej él itt vígan. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése