2017. június 10., szombat

Azok a változatos íriszek

Hazánkban több, összesen nyolc nőszirom faj él, ezek közül hét védett, egyedül a mocsári nőszirom nem élvez védelmet.

Apró nőszirom

Valaha valóságos szőnyegként borította a Kárpát-medence több kistáját, így a Pest környéki homokhátakat is. Mára a tépdeséstől erősen megritkult. Gyakran forgatják ki a kopárok fásításakor is. Rendszerint sziklagyepekben, löszfalak szélén virít. Március–májusban nyílik. Változatos színekben megtalálható, a sárgától, a csaknem fehérbe hajló világoskéktől a sötétliláig.
Homoki nőszirom

Kis termetű, csakúgy, mint az apró nőszirom, alig arasznyi magasra nő meg.  Homoki gyepek, tölgyesek, sziklagyepek védett faja, eszmei értéke 10 000 forint. 

Törpe nőszirom

A legkisebb hazánkban előforduló nőszirom, főleg karsztbokorerdők, homoki, szikes rétek dísze. Áprilisban virágzik. Eszmei értéke 5 000 Ft.

Magyar nőszirom

10–30 cm magasra nő.  Az április-májusban nyíló virágai ibolyakékek vagy lilásvörösek. Fokozottan védett endemikus faj, eszmei értéke 50 000 forint.

Botanikus a a talpán, aki a fentebb felsorolt növényeket meg tudja különböztetni egymástól. A pontos leírásról további információk a Növényhatározó honlapon találhatóak.

Fátyolos, vagy Korcs nőszirom

Láp és mocsárréteken, enyhén szikes réteken fordul elő. Én Nagykáta közelében, Turján-vidéken  találtam rá. Az intenzív gyepgazdálkodás, illetve élőhelyeinek lecsapolása miatt kihalófélben lévő faj. A nevében a "korcs" szó arra utal, hogy a maghéz csúcsi része meddő. Május-júniusban virágzik. Nagyon hasonlít a szibériai nősziromra, csak talán mg kecsesebb. Eszmei értéke 10.000 Ft. Toktermései hatszögletűek, csúcsosak. 

Tarka nőszirom

Sztyeppeken, bokorerdőkben, melegkedvelő tölgyesekben fordul elő. A szárított virág kellemes illata az ibolyáéra emlékeztet, ezért helyenként ibolyagyökérnek is hívják. Május-júniusban virágzik.
Pázsitos nőszirom

Inkább mészkedvelő, száraz, ligetes tölgyerdőkben, karsztbokorerdőkben, törmelék- és sziklaerdőkben, irtásréteken, erdőszéleken, utak mentén fordul elő.
Védett növényfaj, eszmei értéke 5000 Ft. A hosszúm keskeny kard alakú levelek csaknem teljesen eltakarják a tövüknél meglapuló virágokat, alig vettem észre őket. 
Állítólag kajszibarack illatú. Május-júniusban virágzik. 

 Sárga nőszirom vagy mocsári nőszirom

Vizek partján, mocsarakban, liget- és láperdőkben, vízzel borított vagy időszakonként elárasztott, tápanyagban gazdag, mérsékelten savanyú talajokon nő. A virágzási ideje május-június között van. 

Régen a sárga nőszirom gyökeréből hashajtót, vas-szulfáttal keverve pedig fekete festéket készítettek.

Szibériai nőszirom

Felálló szárú faj, egyik legkarcsúbb a nőszirmok között. Belül üreges. Május és júniusban virágzik vizes élőhelyeken, patakok, tavak partján, mocsaras területeken, vizes réteken. Már majdnem megtaláltam a Káli-medencében, de aztán mégis elkerültük egymást.
Végül Ásotthalmon találtam rá. 
Láprét az erdő szélén 


Toktermései lekerekítettek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése