2022. május 29., vasárnap

Kolostorok, mocsarak, virágzó rétek - Kóspallagtól Márianosztráig

 

Bibervár, avagy Pusztatorony.
Az Árpád korban itt álló erősség lakótornyának maradványa. Valószínűleg 1200-as évek közepén épülhetett. 


Az Árpád-korban a Börzsöny eme déli része sűrűn lakott volt, csak a XIV. század elejére vált lakatlanná. Ekkor létesített a Pálos-rend - Nagy Lajos királyunk támogatásával - két kolostort is a környéken: Nosztrát és Tornyalját.  A kolostor valószínűleg 1381-ben épült, építéséhez felhasználhatták a Pusztatorony köveit. Utolsó említése 1539-ből származik. Ez után nem sokkal került Buda török kézre.
A Pálos-rendet Boldog Özséb alapította a XIII. században, aki az élete folyamán ugyan még nem viselte a Boldog címet, mégis úgy találta, boldogabb lenne, ha lemondana kanonoki méltóságáról, így remeteségbe vonult  a Pilisbe, hogy életét Istennek szentelhesse. Összegyűjtötte az erdőben élő remetéket, akik ezután persze  többé már nem voltak remeték, hiszen közösségbe szerveződtek és megalapította az első és egyetlen ma is működő magyar szerzetesrendet. Kolostoraik nyomaival találkozhatunk szerte a Pilisben:  Klastrompusztán, Pilisszentléleken, Dömösön is.  Valamint itt, a Börzsönyben is, Kóspallag előtt az egykori Tornyalja település helyén.  
 
Pálos emlékhely Börzsönyben, egykori Tornyalján, Szent Mihály pálos kolostor helyén. Ma is tartanak itt szentmiséket. 
A kolostor kútja még ma is látható. A törökök támadásának hírére a pálos szerzetesek a templomok kincseit a kolostor mély kútjába rejtették. Későbbiekben, amikor a kincsvadászok a kútból ki akarták emelni a kincseket, hatalmas kutya j ijesztette halálra a kincskeresőt. A modernkori feltárások során azonban a kútban aranyakat nem találtak, csak használati tárgyakat. 
Egyes monda szerint a tornyaljai és a nosztrai rendházat titkos alagút kötötte össze. 

Ahol a főutat keresztezi a Korompa-patak szépséges vizes élőhely alakult ki. Még forrás is tör fel a föld mélyéből. 

Innen a piros jelzésen a Kiengesztelődés-hegye felé vettem az irányt. 
Csodaszép, virágos réten, fák árnyékában töltöttem itt a délutáni sziesztát. 
Majd Márianosztra felé vettem az irányt. A Kálvária-kápolna tornyát már a múltkori kiránduláson a Kopasz-hegyről  kinéztem magamnak. Most végre közelről is megszemlélhettem. 
A kápolna 1777-ben készült el.  Homlokzatán egy vérző szív dombormű látható.

TA templom előtt-alatt található a Szent Sír sziklakápolna, és a barokk  szoborcsoport, mely Krisztus keresztre feszítését ábrázolja.

A kálváriát kb. 250 éves impozáns  hársfasor szegélyezi.
 
Pompás kilátás nyílik a Nagy-Galla kúpjára  és a templomra. 

A sziklakápolna feletti kilátóban ez a bánatos - szerintem beteg - birka bámult rám.  

A Börzsöny békés lankái. 

A pálos kolostort Nagy lajos király alapította 1352-ben. 

A török időkben a templom csaknem teljesen elpusztult, a szerzetesek Lengyelországba menekültek. 1711-ben tértek vissza újra,ekkor épült  a mai csodás barokk templombelső a gótikus szentély megtartásával. 
Az üresen álló rendházat az 1850-es évektől kezdve börtönként hasznosították. Az ötvenes években, majd a forradalom után itt raboskodott  többek közt Göncz Árpád, Déry Tibor, Eörsi István, Mensáros László.
forrás: kirandulastippek.hu


Virágos rétek övezte út Kóspallag felé. 


2022. május 28., szombat

Csodarét és virágai


Az ásotthalmi Csodarétet a tanösvény mentén kívántam végigjárni, de csalódnom kellett. A táblák üres fejjel tátongtak, így magam próbáltam beazonosítani, éppen melyik részén járhatunk a rétnek. Olvasni ugyanis már sok mindent olvastam róla, így kénytelen voltam emlékképeimre hagyatkozni.  Például, hogy hívták Királyhalmi rétnek is. 

Meg azt,  hogy   ezen a területen háromféle élőhely is megtalálható: mocsaras területek, kékperjés rétek, sztyepprétek. Így aztán egymástól  alig néhány lépésnyi távolságra virágzik a vízben gazdag területeket kedvelő szibériai nőszirom és a  szárazságtűrő árvalányhaj.

Szibériai és fátyolos nőszirmok kéklenek a vízelvezető árkok és nedves mélyedések  közelében.


Talán első pillantásra sokan unalmasnak találhatják a rétet, hiszen mi is látszik messziről? Végeláthatatlan fűmező, sehol egy kiemelkedés, távolban tanyák állnak, az út bal oldalán búzakalászokat borzol a szél. Talán második pillantásra is unalmas lehet, amikor mégis  nekivágsz az alig észrevehető ösvénynek a fű között. Minek is mennék? Arra is csak fű van! De nem! 
Aztán ahogy meregeted a szemed, egyszer csak észreveszed: pár méterre a kéklő nőszirmokat, néhány lépésre a himbálózó színes virágokat, majd pont a lábad előtt a vöröslő vitézvirágot. A távolban a nádszálakon hintázó madárkákat. A fű között ciripelő tücsköket. Aztán már keresed a  számtalan felfedezni való látnivalót. 
Mert ezek nem jönnek eléd hivalkodva. 
Ez a kis viráglakó sárga pók nagyon jól érezte magát az írisz szirmain.

Figyelmesen kell szemlélődni, meg-megállni,  észrevenni a rét apró meglepetéseit, titkait.  Lehajolni, s bekukkantani a pipacs belsejébe. 
Tán hűsölni bújt be a szirmok közé.


Ami messziről fűszálnak látszik, közelebbről nézve kiderül, hogy zsurló, vagy valamelyik sásféle. S a számtalan csenkeszeket sem lehet egy kalap alá venni. Az egyik tömött kalászú, robosztusabb, kicsit kékesebb zöld, a másik élénkzöld, karcsú, a harmadik aranysárga, pedig még nincs is lemenőben a nap. Az egyik szálasan nő, a másik nagy csokorban,  a harmadik telepekben. Mind más és más, de ez csak akkor figyelhető meg, ha közel mész és lehajolsz hozzájuk. 
Mocsári zsurló

sás


Vitézvirág bíborvörös virágzatát már jó pár méterről is  észre lehetett venni. Pedig az itteni példányok nem is nőttek nagyra, alig érték el a 20 cm-es magasságot. (akár 50-80 cm-esek is lehetnek). Ez a kosborféle félig bimbós állapotban kúp formájú. Kicsi virágaiból vidám manók mosolyogtak rám. Mészkedvelő. Egyaránt jól érzi magát a lápréteken és a sztyeppréteken is.   Természetvédelmi értéke 10.000 Ft. 
 
Erre a kosborra a rét egy másik pontján találtam. Magányosan nőtt a csenkeszek között. 

Egy halovány színű mocsári kosbor lehet...

A száraz gyepeken, tápanyagban szegény homokon is jól érzi magát a magyar szegfű. Itt nagy foltokban virított. 


Orvosi atracél, avagy a patika ökörnyelvfű. Neve ellenére a modern kutatások szerint májkárosító hatású. Száraz szikár gyepeket kedveli. 

Koloncos legyezőfű     és      zsálya

Pipacs és len


Takarmánybaltacim, üstökös gyöngyike, 

Festő rekettye - a neve is sugallja, hogy kiváló sárga színű festéket lehet készíteni belőle. 

 Vadspárga - tavasz végén lehet begyűjteni friss hajtásait. Később méteres bokorrá terebélyesedik, kecses oldalhajtásokat hoz, aszparágusz szerű lombozatot alakít ki. 

     

Május végén még csak bimbós állapotú az ökörfarkkóró és a bakszakáll2022. május 27., péntek

Szibériai nőszirom

Szibériai nőszirmot évek óta keresem, mindezidáig kevés sikerrel. Az egész napos keresgélés során alig néhány tövet találtam a réteken, kissé csalódottan indultam hazafelé, egyik rétről a másikra tértem, majd újabb és újabb rétek következtek. Ide is benéztem, oda is bekukkantottam, nyulak lapultak a hosszú fűben, az  őzek hangos ugatással iramodtak tova, s tűntek el a  réteket szegélyező keskeny erdősáv fái között. Aztán egyszer csak a fák árnyékában valami kéket vettem észre. Olyan volt, mint egy hatalmas kék lepel. A késő esti fényviszonyok miatt, azt hittem csak az árnyék mélyebb ott, de aztán közelebb mentem, és megláttam. Végestelen végig a rét és az erdő között a nádasban szibériai nőszirmok nyújtogatták méteres száraikon  gyönyörű virágaikat. 

A nap néhol átsütött még a levelek között, kiemelve egy egy virágkoronát, ami lilán ragyogott. Csodálatos látvány volt. Leírhatatlan érzés volt a növények közélében lenni, érezni az illatukat, magamba szívni a látványt. 
 
A szibériai nőszirom talán a legkecsesebb nőszirom fajunk, megtévesztésig hasonlít a fátyolos nősziromra, talán csak a virág méretében lehet egy kis különbséget észrevenni. A fátyolos talán egy leheletnyit robosztusabb, legalábbis emlékképeim alapján, mert egymás mellé nem tettem őket. 

Nagyon jól érezte magát ezen a nedves, mocsaras területen. Mészkedvelő növény. 

Természetesen védett, eszmei értéke 10.000 Ft. 


A szibériai nőszirom nagyon hasonlít a fátyolos nősziromhoz, a virág és a termése alapján lehet megkülönböztetni. A szibériai termése lekerekítettebb, a fátyolos nősziromé inkább csúcsos, hegyes.