2014. május 4., vasárnap

Kápolnásnyéki református templom

Ahogy mentem a főúton, a szemembe ötlött ez a kis templom. Szeretem a falusi református templomokat szerényen egyszerű, mégis hívogató megjelenésük miatt. Megálltam hát itt magamba szívni névi templomi csendet.  Mivel a délutáni fények is kiválóak voltak, rögtön előkerült a fényképezőgépem is.


Molnár István református lelkipásztor gyűjteményének tanúsága szerint a XVIII. – XIX. század fordulóján alapították meg a kápolnásnyéki református egyházközséget. 
A közbirtokosság 1791. után alapítványt hozott létre az anyaegyház szervezésére.  Az akkori szokás szerint a közbirtokosok fedezték az összes egyházi kiadást, ennek megfelelően az egyház irányításában is csak az alapító nemeseknek és utódaiknak volt szavuk. A többi egyháztagnak nem kellett fizetnie az egyház fenntartásához semmiféle adót, de nem voltak teljes jogú egyháztagok. Mindez egészen az I. világháborúig így volt. Kezdeti kis imaterme után, 1812. május 29-én kezdtek hozzá egy új templom építéséhez, mivel
 „a nyéki Szent eklézsia Isten kegyelméből annyira megszaporodott és nevekedett vala, hogy az eddig való templomunk kicsinysége és szorossága miatt a közönséges istentiszteletre alkalmatlanná lett”.
Torony nélkül, 1816. március 3-án készült el, s ekkor már istentiszteletet tartottak benne. Tessék belépni!

Az 1800-as években a kápolnásnyéki eklézsiát a nemesi famíliák 3 curatora igazgatja, presbitérium nincs. Báthory Gábor püspök 1816. évben végiglátogatja az irányítása alá tartozó eklézsiákat a vértesaljai egyházmegyében is. Ez a látogatás rendezte az egyházak egységes működését több kérdésben is, mint például a presbitériumok, oktatás, konfirmáció tekintetében.  
 • A kápolnásnyéki templom teljesen 1829-ben készült el. 
 • 1833-ban paróchiát-lelkészlakot is építettek. 
 • Mai gótikus formáját 1866-ban kapta. 
 • Később többször átalakították, 1869-ben 450,- forintért újrazsindelyezték, 
 • 1925-ben pedig az elkorhadt fazsindely helyett vörös palával fedték be az épületet, s építettek hozzá verandát is. Ekkor két új harangot is öntetnek az elvittek helyébe. 
A II. világháborúban az oroszok tábori konyhát rendeztek be a templomban, a padjait elfűtötték. Az úrasztala azért menekült meg, mert a a tábori hentes azt használta húsdaraboláshoz. Bárdjának nyomai a mai napig látszódnak.  
Az orgonát a szovjet katonák szilveszterkor szétszedték, mert trombitálni szerettek volna a sípokkal az újév köszöntésére, majd szétdobálták. 
A templom maradék berendezését az oroszok elvonulása után a civilek hordták szét. 
A templom belsejében jelenleg az úrasztala és a szószék még felújítás alatt van, ezért nem látható a képen. 
A II. világháborúban a szép neogótikus templomtornyot lelőtték, az iskola és a paróchia is megsérült. 
Ez utóbbinak helyreállítása után a templomot is tornyával együtt nagy anyagi áldozattal, tekintélyes állami támogatással, a földvételár ráfordításával 1965-re sikerült helyreállítani.
Az egyházi kártalanítás következményeként 1997-ben az egyházközség visszakapta az államosítás után könyvtárként használt épületet, amelyben gyülekezeti imatermet alakítottak ki. 
A templomot 2011-ben 38,6 millió forintos ráfordítással újították fel. Én már ezt a felújított állapotot láttam.A templom életének főbb mérföldkövei:

 • 1812. május 29-én kezdtek hozzá egy új templom építéséhez
 •  Torony nélkül, 1816. március 3-án készült el, s ekkor már istentiszteletet tartottak benne.
 • A kápolnásnyéki templom teljesen 1829-ben készült el. 
 • 1833-ban paróchiát-lelkészlakot is építettek. 
 • Mai gótikus formáját 1866-ban kapta. 
 • Később többször átalakították, 1869-ben 450,- forintért újrazsindelyezték, 
 • 1925-ben pedig az elkorhadt fazsindely helyett vörös palával fedték be az épületet, s építettek hozzá verandát is. Ekkor két új harangot is öntetnek az elvittek helyébe. 
 • A II. világháborúban a tornyot lerombolták 
 • 1965-re sikerült helyreállítani.
 • 1997-ben az egyházközség visszakapta az államosítás után könyvtárként használt épületet, amelyben gyülekezeti imatermet alakítottak ki. 
 • A templomot 2011-ben 38,6 millió forintos ráfordítással újították fel.

Forrás: Kupi László: Kápolnásnyék története.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése