2020. június 10., szerda

Mit keres egy csillagvizsgáló a bicskei erdő közepén?

Pláne egy mauzóleum közvetlen szomszédságában?

Mit erdő! Valóságos dzsungelen, áthatolhatatlannak tűnő liánfalon kellett átfúrnom magam, hogy elérjem ezt a romos állapotban lévő tornyot.
Tőle nem messze pedig egy klasszicista stílusban épült mauzóleum romokra lelhetünk.
A mauzóleumot testvére halálakor építtette Nagy Károly csillagász
Minden sokkal érthetőbbé válik, ha hozzávesszük, hogy egykoron egy kastély is állt a két épület közelében, ennek romjait azonban ma már alig lehet megtalálni, nekem nem is sikerült, igaz nem sokat kerestem. 


Némi internetes kutakodás után találtam rá a Hegyikastély és a körülötte lévő birtok történetére. A csaknem 12 holdas birtok egykoron a Batthyány-család tulajdona volt. 
Történetesen Batthyány Kázmér, aki az 1800-as években Magyarország külügyminisztere lett, gazdasági ügyeit Nagy Károlyra bízta, aki aztán később megvásárolta tőle a birtokot.

De ki is volt ez a Nagy Károly?  

Nekem rögtön az egyetemi fizika professzorom jutott eszembe, de aztán kiderült, hogy EZ  a Nagy Károly 1797-ben született, s olyan öreg tán még nem vagyok! Így némi kutakodás után kiderült, hogy a címben szereplő reformkori tudós meglepően sokszínű személyiség, aki 
 • kiválóan értett a pénzügyekhez, ugyanakkor 
 • érdeklődött a földrajz- és társadalom tudományok, valamint a csillagászat iránt. 
 • Beszélt latin, német, francia, angol és arab nyelven. 
 • A világ számos városában tanult és ténykedett, grófokkal és tudósokkal ismerkedett meg. 
 • Szívén viselte a magyarok sorsát, Batthyány Kázmért például ő tanította magyarul. 
 • Magyar Tudós Társaság tagja volt. 
 • Szoros kapcsolatban állt Charles Babbage-val, aki tudvalevőleg a számítógép egyik ősatyja.
 • Barátai közé sorolhatta Kölcseyt és Vörösmartyt.
Miután megvásárolta a bicskei birtokot, 1845-ben nekiállt az obszervatórium felépítésének.
 • Az épület magyar nyelven írt ismeretterjesztő cikkek százait is tartalmazta, melyek témája igen változatos: csillagászat, csillagászati földrajz, matematika, meteorológia, mérésügy, történelem, statisztika, demográfiai problémák, megfigyelési naplók. 
 • Valószínűleg itt tárolta a Franciaországban gyártott platinából készült méter és kilogramm etalonokat, melyeket fontosnak tartott megvásárolni, mivel fontosnak tartotta az egységes mértékrendszer kialakítását és bevezetését. (Illetve a vásárlást igazoló papírok egész biztosan itt voltak)
 • Valamint egy kéziratos leírás társaságában egy miniatűr vízfestményt is találtak itt, mely a számítógépek egyik ősét ábrázolja (Babbage). 
A csillagászati eszközöket Bécsben készítették. Valószínűleg Európa egyik legjobban felszerelt csillagvizsgálója lehetett (volna), ám 1849-ben a forradalom leverése után Nagy Károlynak el kellett menekülnie Magyarországról. Haláláig Párizsban élt, így a bicskei csillagvizsgáló dicsőséges útja véget ért.


A második világháborúban német katonák állomásoztak benne, a hosszan tartó orosz - német állóharc következtében a környéken még most is sok lövedéket lehet találni.
2 megjegyzés: